Přesuny autobusových zastávek

Upozorňujeme, že od 11. září 2017 je autobusová zastávka u čekárny přesunuta na horní konec obce. Autobusová zastávka Obyčtov - rozcestí je přesunuta do Sazomína. Toto omezení potrvá po dobu asi třech týdnů.