Sběr nebezpečného odpadu (19. 10. 2017)

Ve čtvrtek 19. října 2017 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Pojízdná sběrna AVE Vysočina bude přistavena u obecního úřadu v době od 16:15 do 16:30 hod. Upozorňujeme na požadavek svozové firmy, aby obyvatelé přinášeli odpad až v době sběru. Dále upozorňujeme, že v rámci tohoto sběru není možné odebírat eternit a dehtovou lepenku - odběr tohoto stavebního odpadu řeší vlastník se svozovou firmou samostatným odvozem.