Sběr velkoobjemového odpadu (27. - 29. 10. 2017)

Kontejner na velkoobjemový domovní odpad bude přistaven k obecnímu úřadu ve dnech 27. - 29. října 2017.