Oznámení o změně odborného lesního hospodáře

Lesy České republiky, s.p., oznamují, že od 1. 11. 2017 došlo u katastrálního území Obyčtov ke změně revírníka, vykonávajícího funkci odborného lesního hospodáře. Tuto funkci nyní vykonává revírník Ing. Jaroslav Zeman.