Oznámení o změně odborného lesního hospodáře

Lesy České republiky, s. p., oznamují, že od 1. 1. 2018 došlo u katastrálního území Obyčtov ke změně revírníka, vykonávajícího funkci odborného lesního hospodáře. Tuto funkci nyní vykonává revírník p. Václav Sobotka.