Upozornění - zákaz vstupu do lesů v majetku LDO Přibyslav

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje občany, aby nevstupovali do lesů v majetku Lesního družstva obcí Přibyslav v katastrálních územích Račín u Polničky, Vepřová, Radostín u Vojnova Městce, Újezd u Žďáru nad Sázavou, Hodíškov, Obyčtov, Březí nad oslavou, Kotlasy, Jámy, Vatín, Ostrov nad Oslavou, Nové Veselí, Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Sklené u Žďáru nad Sázavou a Světnov. Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku bouřky z 29. 10. 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu stojících stromů. Vstup do těchto porostů je do 10. 2. 2018 zakázán. Podrobnosti jsou uvedeny v rozhodnutí, jež je včetně příloh (příloha č.1, příloha č. 2/1, 2/2) vyvěšeno na úřední desce naší obce.