Nabídka betonových pražců

SŽDC-TO Křižanov nabízí k odkoupení betonové pražce SB-6 v žst. Ostrov nad Oslavou. Cena 23 Kč/ks bez DPH (DPH 21%). Bližší informace na tel. č. 725 090 571 nebo 972 641 559.