Vůz na bioodpad

Naproti autobusové čekárně je přistaven vůz, do kterého občané mohou ukládat bioodpad jako je tráva, květiny nebo listí.