Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje na zákonnou povinnost vlastníků lesa předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích. Více si, prosíme, přečtěte v přiloženém článku.