Kůrovcová kalamita

Kůrovcová kalamita graduje a vážně ohrožuje lesy na Žďársku. Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádáme o jejich zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zbrzdit průběh kalamity. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány dotace. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí.

Odkaz na instruktážní film o kůrovci:
https://www.youtube.com/watch?v=B9F6_un8TTg&feature=youtu.be

Další zdroje informací ke kůrovcové kalamitě:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/zdroje-informaci-ke-kurovcove-kalamite.html

Informační leták:
KALAMITNÍ KŮROVCOVÉ DESATERO