Upozornění vlastníkům pozemků - odstranění dřevin

Společnost E.ON upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), a povinností, které z něj plynou.

Společnost E.ON vás žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Více naleznete v přiloženém plakátu.