Výzva HZS Kraje Vysočina majitelům lesů

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina prosí občany, aby omezili pálení klestí ve svých lesích. V posledních týdnech se hromadí výjezdy k pálení klestí po sanaci kůrovcové kalamity. Tyto zbytečné výjezdy komplikují dnes již tak složitou práci hasičů. Je doporučeno klestí posbírat na hromady v pruzích po obvodu holiny. S konkrétními dotazy se občané mohou obracet na odborného lesního hospodáře.