Doporučení MZČR k používání některých ochranných prostředků

Doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky k používání některých ochranných prostředků - zde.