Období déle trvajícího nadměrného sucha

S účinností od 6. dubna 2020 bylo hejtmanem Kraje Vysočina vydáno Oznámení o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha na území Kraje Vysočina. V souladu s Nařízením Kraje Vysočina jsou zakázány činnosti jako např. rozdělávání ohně, kouření, používání pyrotechnických výrobků, jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě - zákaz se vztahuje na lesní porosty, plochy zemědělských kultur, sklady pícnin, obilovin, slámy a další.