Povinné údaje

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Název:

Obecní úřad Obyčtov

2. Důvod a způsob založení:

Obec Obyčtov byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

3.1. Obecní úřad Obyčtov
3.2. Zastupitelstvo obce
3.3. Výbory
3.4. Organizace zřízené obcí

4. Kontaktní spojení


        4.1. Kontaktní poštovní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Obyčtov
Obyčtov 80
591 01  Žďár nad Sázavou

        4.2. Úřední hodiny:

Pondělí 15.00 - 17.00 hod.
Středa 15.00 - 17.00 hod.

        4.3. Telefonní čísla:

566 678 140
724 187 521

        4.4. Adresa internetové stránky:

http://www.obyctov.cz

        4.5. Elektronická adresa, adresa e-podatelny:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

        4.6. Číslo datové schránky:

x66ayrc

 

5. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 107-1405220217/0100
Komerční banka Žďár nad Sázavou

6. IČ:

00546739

7. DIČ:

CZ00546739

8. Dokumenty:

8.1. Vyhlášky obce   
8.2. Usnesení
8.3. Ostatní dokumenty
8.4. Dokumenty jiných organizací   

9. Žádosti o informace:

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat:
-  osobně v době úředních hodin
-  písemně
-  prostřednictvím e-mailu
-  elektronickým podáním

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti, stížnosti, návrhy či jiná podání lze podat:
-  osobně v době úředních hodin
-  písemně
-  prostřednictvím e-mailu
-  elektronickým podáním

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lez podat:
-  osobně v době úředních hodin
-  písemně
-  prostřednictvím e-mailu
-  elektronickým podáním

12. Formuláře:

Obec neposkytuje žádné formuláře.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

Informace o řešení různých životních situací poskytuje Portál veřejné správy ČR.

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
14.2. Vydané právní předpisy  

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí
          informací

16. Licenční smlouvy:

-

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

17.1. Výroční zpráva 2013
17.2. Výroční zpráva 2012 
17.3. Výroční zpráva 2014
17.4. Výroční zpráva 2015
17.5. Výroční zpráva 2016
17.6. Výroční zpráva 2017
17.7. Výroční zpráva 2018
1
7.8. Výroční zpráva 2019