Novinky z obce

Informace k průběhu kůrovcové kalamity. Výzva k vlastníkům lesa.

13. 10. 2021

Dokument z Městského úřadu Žďár nad Sázavou podává informace k průběhu kůrovcové kalamity:
Informace k průběhu kůrovcové kalamity. Výzva vlastníkům lesů. [PDF, 187 KB]

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

9. 10. 2021

Výsledky hlasování [PDF, 197 KB] ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Obyčtov. Datum konání: 8. - 9. října 2021.

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

4. 10. 2021

Informace z finančního úřadu [PDF, 48 KB] pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022.

Upozornění - ukládání biologického odpadu

5. 8. 2021

Obecní úřad upozorňuje občany, že do areálu ZP Ostrov nelze ukládat větve a dřevní hmotu, ale pouze trávu a odpad ze zahrádek.

Nabídka palivového dřeva

16. 7. 2019

Obecní úřad Obyčtov nabízí k prodeji palivové dřevo formou samovýroby. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo u p. Morkuse. Cena za 1m3 je 150 Kč bez DPH.

Upozornění z OÚ

26. 7. 2018

Upozorňujeme občany, že nádoby na sběr použitých rostlinných olejů jsou určeny ke vhazování plastových lahví naplněných použitým olejem, nikoliv ke vhazování prázdných lahví od oleje nebo jiných plastových lahví.

Dále upozorňujeme, že žlab na ukládání biologického odpadu v areálu ZP Ostrov není určen k ukládání větví ze stromů a keřů, tyto lze ukládat vedle žlabu.

Ukládání bioodpadu v areálu ZP Ostrov

15. 6. 2018

Upozorňujeme občany, že pokud v případě odvozu bioodpadu do areálu ZP Ostrov bude uzavřená brána, obracejte se telefonicky na starostu - tel. 724 187 521 nebo místostarostu - tel. 777 585 621, kteří Vám otevření brány zajistí.

Využívání sběrných míst na tříděný odpad

31. 5. 2018

Obecní úřad Obyčtov žádá občany, aby k ukládání tříděného odpadu využívali obě sběrná místa na dolním i horním konci obce a aby neukládali ke kontejnerům odpad, který tam nepatří, jako například autoskla, umyvadla, talíře apod.

Zveřejňování dokumentů

14. 3. 2017

Obecní úřad Obyčtov informuje o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. [PDF, 474,7 KB], o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

17. 7. 2015

Upozorňujeme, že na základě Nařízení obce Obyčtov č. 1/2015 platí na území obce Obyčtov s účinností od 10. července 2015 zákaz podomního a pochůzkového prodeje.