Novinky z obce

Oslavy Městyse Krucemburk

21. 7. 2021

Městys Krucemburk Vás zve na OSLAVY 780 LET MĚSTYSE KRUCEMBURK - program naleznete zde [PDF, 323 KB].

Nabídka - Kamenictví Horák

22. 6. 2021

Firma KAMENICTVÍ HORÁK nabízí své služby kamenictví [PDF, 1,46 MB]. Pro využití akční nabídky je nutné si sjednat přesný čas schůzky s kameníkem na telefonním čísle 737 567 365.
Firma Nabízí:
- nové pomníkové sestavy v žulovém provedení
- 30% slevu na broušení starých hrobů 
- kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování
- jiné opravy a úpravy hrobů

Turistické noviny

12. 5. 2021

Destinační společnost KORUNA VYSOČINY vydává každoročně turistické noviny, ve kterých najdete inspiraci k novým výletům do přírody a okolí.
Informace naleznete na odkazech:
Odkaz na webu: https://www.korunavysociny.cz/archiv-novin/131-turisticke-noviny-2021
Odkaz na FB Koruny Vysočiny: (10) Facebook

Kontejner na velkoobjemový domovní odpad

21. 4. 2021

Kontejner na velkoobjemový domovní odpad bude přistaven u obecního úřadu ve dnech 7. - 9. května 2021.

Sběr nebezpečného odpadu

21. 4. 2021

Sběr nebezpečného odpadu [PDF, 879 KB] proběhne v naší obci v pondělí 26. dubna 2021. Pojízdná sběrna AVE bude přistavena u obecního úřadu v době od 16:15 do 16:30 hodin.

V rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit a dehtovou lepenku - odběr tohoto stavebního materiálu řeší svozová firma samostatným odvozem po dohodě s vlastníkem.

Nabídka palivového dřeva

16. 7. 2019

Obecní úřad Obyčtov nabízí k prodeji palivové dřevo formou samovýroby. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo u p. Morkuse. Cena za 1m3 je 150 Kč bez DPH.

Upozornění z OÚ

26. 7. 2018

Upozorňujeme občany, že nádoby na sběr použitých rostlinných olejů jsou určeny ke vhazování plastových lahví naplněných použitým olejem, nikoliv ke vhazování prázdných lahví od oleje nebo jiných plastových lahví.

Dále upozorňujeme, že žlab na ukládání biologického odpadu v areálu ZP Ostrov není určen k ukládání větví ze stromů a keřů, tyto lze ukládat vedle žlabu.

Ukládání bioodpadu v areálu ZP Ostrov

15. 6. 2018

Upozorňujeme občany, že pokud v případě odvozu bioodpadu do areálu ZP Ostrov bude uzavřená brána, obracejte se telefonicky na starostu - tel. 724 187 521 nebo místostarostu - tel. 777 585 621, kteří Vám otevření brány zajistí.

Využívání sběrných míst na tříděný odpad

31. 5. 2018

Obecní úřad Obyčtov žádá občany, aby k ukládání tříděného odpadu využívali obě sběrná místa na dolním i horním konci obce a aby neukládali ke kontejnerům odpad, který tam nepatří, jako například autoskla, umyvadla, talíře apod.

Zveřejňování dokumentů

14. 3. 2017

Obecní úřad Obyčtov informuje o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. [PDF, 474,7 KB], o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

17. 7. 2015

Upozorňujeme, že na základě Nařízení obce Obyčtov č. 1/2015 platí na území obce Obyčtov s účinností od 10. července 2015 zákaz podomního a pochůzkového prodeje.