Vyhlášky

Vydáno Nové dokumenty
16. 12. 2019 9:07 OZV č. 2/2019 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

16. 12. 2019 9:05 OZV č. 1/2019 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška obce Obyčtov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.

9. 7. 2015 6:06 OZV č. 1/2015 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obyčtov.

9. 7. 2015 5:51 Nařízení obce č. 1/2015 Stáhnout

Nařízení Obce Obyčtov č. 1/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Obyčtov.

27. 12. 2013 8:25 OZV č. 1/2011 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

27. 12. 2013 8:23 OZV č. 6/2007 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, kterou se upravuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

27. 12. 2013 8:21 OZV č. 5/2007 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 5/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Obci Obyčtov a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.