Vyhlášky

6. říjen 2021

Obecně závazná vyhláška obce Obyčtov č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

PDF, 462.6 KB
6. říjen 2021

Obecně závazná vyhláška obce Obyčtov č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

PDF, 336.3 KB
16. prosinec 2019

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

PDF, 1.8 MB
16. prosinec 2019

Obecně závazná vyhláška obce Obyčtov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.

PDF, 1.4 MB
9. červenec 2015

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obyčtov.

PDF, 1.2 MB
9. červenec 2015

Nařízení Obce Obyčtov č. 1/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Obyčtov.

PDF, 774.8 KB
27. prosinec 2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

PDF, 2 MB
27. prosinec 2013

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, kterou se upravuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

PDF, 510.2 KB
27. prosinec 2013

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 5/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Obci Obyčtov a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.

PDF, 977.9 KB