Vyhlášky

Vydáno Nové dokumenty
22. 12. 2015 8:19 OZV č. 2/2015 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 2/2015, o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9. 7. 2015 6:06 OZV č. 1/2015 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obyčtov.

9. 7. 2015 5:51 Nařízení obce č. 1/2015 Stáhnout

Nařízení Obce Obyčtov č. 1/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Obyčtov.

22. 1. 2015 6:29 OZV č. 1/2014 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

27. 12. 2013 8:27 OZV č. 1/2012 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.

27. 12. 2013 8:25 OZV č. 1/2011 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

27. 12. 2013 8:23 OZV č. 6/2007 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, kterou se upravuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

27. 12. 2013 8:21 OZV č. 5/2007 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška Obce Obyčtov č. 5/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Obci Obyčtov a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.

27. 12. 2013 8:20 OZV č. 3/2007 Stáhnout

Obecně závazná vyhláška obce Obyčtov č. 3/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obyčtov.