Novinky z obce

Upozornění - ukládání biologického odpadu

5. 8. 2021

Obecní úřad upozorňuje občany, že do areálu ZP Ostrov nelze ukládat větve a dřevní hmotu, ale pouze trávu a odpad ze zahrádek.

Turistické noviny

12. 5. 2021

Destinační společnost KORUNA VYSOČINY vydává každoročně turistické noviny, ve kterých najdete inspiraci k novým výletům do přírody a okolí.
Informace naleznete na odkazech:
Odkaz na webu: https://www.korunavysociny.cz/archiv-novin/131-turisticke-noviny-2021
Odkaz na FB Koruny Vysočiny: (10) Facebook

Kontejner na velkoobjemový domovní odpad

21. 4. 2021

Kontejner na velkoobjemový domovní odpad bude přistaven u obecního úřadu ve dnech 7. - 9. května 2021.